Tilbage til webshop

Vidensyntese om flerårige grøntsagers potentiale som kommerciel afgrøde

Resumé

Vidensyntesen er udarbejdet af deltagere i projektet ”Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug”. Syntesens formål er at afklare, hvilke flerårige plantearter, der har potentiale som fødevarer i Danmark og hvilke dyrkningsmetoder, disse planter bør dyrkes under for at tilgodese klimahensyn og jordfrugtbarhed.

Endelig har vidensyntesen til formål at øge kendskabet til flerårige grøntsager og fremme deres kommercielle udbredelse som fødevarer.

I perioden 2020-2023 år har udvælgelse, dyrkning og evaluering af flerårige grøntsager fundet sted på Katrinelunden (Sorø), Westergaards Planteskole (Kerteminde) og Skovlandbruget Myrrhis (Rønde). Mere end 12 flerårige grønsagers potentiale er vurderet. Foruden velkendte flerårige afgrøder som asparges og jordskok har Myrrhis Skovlandbrug afprøvet mere end 150 forskellige flerårige grønsager siden 2008. Denne erfaring lå til grund for projektets udvælgelse af fliget solhat, flerårig grønkål, spinatsyre, stolthenriks gåsefod, skorzoner, takkeklap, bronzefennikel, sødskærm, sankthansurt, havesyre, flerårig porre og hosta. I 2020 blev planterne opformeret og udplantet på de tre projektlokaliteter. Siden er væksten blevet fulgt, høstudbyttet noteret, og de kulinariske muligheder udforsket. 

Næringstofanalyser er lavet på planter høstet i Skovlandbruget Myrrhis i henholdsvis 2021, 2022 og 2023.

Kommerciel produktion og evaluering har fundet sted på Nordhøj Permakultur (Vester Skerninge) og Øhaven (Tåsinge) i perioden 2022-23.

Vidensyntesen kan bestilles via denne hjemmeside eller downloades her Vidensyntesen om flerårige grøntsagers potentiale for kommerciel produktion,


Projektet er støttet med midler fra