Tilbage til webshop

SALGSVILKÅR, BETINGELSER & GODT-AT-VIDE før du tilmelder dig et kursus

Gældende fra 1. september 2023

1. FAKTURERING

Når du tilmelder dig et kursus indbetaler du kursusgebyret og/eller depositum. Du vil modtage en kvittering for kurset inden, under eller umiddelbart efter kursusstart.

2. KURSUSAFGIFT

Medmindre andet er angivet på de enkelte kursusundersider, er kursusprisen inkl. kursusmateriale og fuld forplejning.

3. AFBESTILLING

Weekendkursus
Hvis du er forhindret i at deltage på et weekendkursus, kan du altid overdrage din plads til en anden. Det kræver dog, at det er samme kursus, by og dato, som du selv skulle have deltaget på.

På vores weekendkurser får du refunderet 80 % af kursusprisen, hvis du afmelder dig senest 7 dage før kursusstart. Hvis du afmelder dig senere, vil du få refunderet 50 % af kursusprisen.

 

12-dages kursus

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et 12 dages kursus (eks. PDC), overdrages din plads til en anden i tilfælde af venteliste. Ved afbud mere end 4 uger før kurset starter tilbagebetales det fulde indbetalte beløb. Bemærk! Depositum svarende til 1000 kr tilbagebetales ikke ved afbud – uanset hvornår du giver besked.

Melder du afbud 7-28 dage før kurset starter, tilbagebetaler vi 60% af kursus-gebyret - med mindre en anden person kan deltage og overtage din plads og du herved kan få det fulde beløb tilbage (dog tilbagebetales depositum ikke).

 

Ved afbud op til 7 dage forud for kurset tilbagebetales 30% af kursus-gebyret. Dette er for at dække udgifter i forbindelse med kurset.

 

4. OMBOOKING

Weekendkursus
Såfremt der er ledige pladser på et andet weekendkursus, har du mulighed for at ombooke senest 3 arbejdsdage før den oprindelige kursusstart. Du kan dog maks. ombooke 1 gang uden at betale kursusafgift.

 

12 dages kursus

Du kan ombooke et 12 dages kursus til et senere kursus med ledige pladser, så længe datoer for kurset allerede er annonceret og kurset foregår i indeværende kalenderår. Ombooking kan kun ske op til 7 dage før kurset afholdes. Det er ikke muligt at ombooke et kursus herefter.

 

Har du påbegyndt et 12-dages kursus, er det ikke muligt at skifte kursus til en senere dato. Er du eksempelvis blevet forhindret i at deltage på 2. kursusuge, kan du ikke deltage på et lignende kursus på et senere tidspunkt. Dette skyldes 1) Planlægning, økonomi og et begrænset deltagerantal pr. kursus, 2) Sociale interaktioner og deling under kurset, samt 3) Vekslende kursusprogram fra kursus til kursus ift. årstid, oplægsholdere og deltagere.

 

Ved afbud til den resterende del af et kursus, ydes ingen refusion. Har du påbegyndt et kursus, tilbagebetales altså ikke kursusafgift.

Vi forstår imidlertid godt, at livet kan bringe uforudsete udfordringer. Derfor tilbyder vi dig at deltage på et kommende kursus til 70% af kursusprisen, hvis dit afbud skyldes pludselig sygdom e.lign. udfordringer. På hvert kursus er et begrænset antal pladser til reduceret pris. Vi forbeholder os retten til at udskyde din deltagelse, såfremt et kursus er fyldt.

 

5. UDEBLIVELSE

Hvis du udebliver fra kurset, uden at melde afbud, faktureres du 100 % af kursusprisen.

 

6. AFLYSNING AF KURSUS

Vi bestræber os altid på at afholde vores kurser som planlagt. Vi forbeholder os dog ret til at aflyse et kursus, hvis underviseren bliver syg, eller der er for få tilmeldinger til kurset. Skulle det ske, at vi bliver nødt til at aflyse kurset, sørger vi naturligvis for at hjælpe dig med at finde en ny kursusdato, der passer ind i din kalender, eller at refundere kursusprisen.

 

7. PERSONDATAPOLITIK

Ifm. koordinering og afholdelse af vores kurser indsamler vi data, som f.eks. deltagernavn, mailadresse og telefonnummer. Dataindsamlingen omfatter udelukkende relevante og nødvendige oplysninger ifm. koordinering, kontakt, fakturering, forventningsafstemning mv.

Du har til en hver tid mulighed for at få indsigt i eller slettet dine data i vores systemer. Hvis dette ønskes, kan du kontakte vores dataansvarlige Karoline Nolsø Aaen.

 

Du kan læse mere om vores persondatapolitik på permakulturhaven.dk.

 

8. SAMTYKKE

Ved tilmelding giver du samtidig samtykke til ovenstående vilkår og bekræfter at du er indforstået med vores afbud- og persondatapolitik.

 

 

Myrrhis v/ Tycho Holcomb, Friland 30 – 8410 Rønde, CVR 34829594, Tlf 24233883