DELLEVERANCER 2022

Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


Alle planlagte aktiviteter i 2022 er nået.

I menuen til højre ses årets resultater for fem af projektets arbejdspakker (AP).


• I 2022 har projektdeltagerne fortsat evalueret dyrkning, opformering og etablering af udvalgte flerårige grøntsager på tre lokaliteter. Vidensyntese om dyrkning og brugen af planterne, herunder kulinariske muligheder og potentialer fra 2020 og 2021 er viderebearbejdet (se her).


• Tre udvalgte flerårige grøntsager og to enårige er blevet undersøgt for ernæringsværdier (se her).


Tre grøntsagsavlere har fået udleveret plantemateriale af 6-8 forskellige arter. Planterne er udplantet og vil i 2023 blive høstet og evalueret af avleren og dennes kunder med henblik på både dyrkning og afsætning.


• Artiklen "Testing the Nutrient Composition of Perennial Vegetables in Denmark, Sweden, and the United States" i samarbejde med bl.a. Eric Toensmeier, Perennial Agriculture Institute, USA og svenske kollegaer fra Stjärnsund.Projektet er støttet med midler fra

PORTRÆT AF PROJEKTLOKALITETERNE

Her kan du læse om og se vores foreløbige aktiviteter og resultater fra 2020, 2021 og 2022.


DELLEVERANCER 2020


DELLEVERANCER 2021


DELLEVERANCER 2022