Hello world


DELLEVERANCER 2020

Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug


Vidensyntese om flerårige grøntsager/afgrøder og klimaneutralitet
Vidensyntese er udarbejdet i version 1, herunder oversigt over videnskabelig litteratur om flerårige planter, rødder og kulstoflagring samt oversigt over egnede planter til foder og konsum samt identificerede planter til forsøgsdyrkning. Se her.


Samling og kultivering af vilde flerårige arter/sorter
Forsøgsdyrkningen/opformeringen af de mest lovende afgrøder til foder og konsum er påbegyndt i Permakulturhaven Myrrhis, Katrinelunden og Westergårds planteskole og fortsættes i sagens natur i 2021, jf. planter identificeret til forsøgsdyrkning. De foreløbige dyrkningsresultater ser godt ud.


Skovhave og højbede med flerårige blandingsafgrøder
Nye bede er etableret på forhenværende græsmark ved udlæg af bortskyggende jorddække og efterfølgende udplantning af forspirede planter og bunddække. Bede er etableret omkring eksisterende og/eller nyudplantede frugttræer og bærbuske. Bede er renholdte vha. organisk jorddække, bunddækkeplanter, efterafgrøder og/eller manuel lugning. Bede og plantevækst følges og dokumenteres bl.a. ved fotoserie og fortsættes i 2021.

Smagstest
Der er afholdt to smagstest v. Udengaard Consult af flerårige grøntsager: 17. juni 2020 Permakulturhaven Myrrhis og 26. juli 2020 Bent Hindrup, Endelave. Planter testet: Stolthenriks gåsefod frø og blade, flerårig grønkål, dagliljeblomster og knopper, takkeklap blade, sødskærm blade og frøkapsler.
Smagstest for ænder, kaniner og grise er påbegyndt med flerårig grønkål, skorzonerrod (blade), takkeklap og sødskærm.
Smagstest fortsætter i 2021 hvor planter afprøves på forskellige årstider. Dertil udvides med test af næringsindhold i 2021.

Tre nyhedsbreve udgivet i Dyrenes Beskyttelse

Portrætter af deltagende gårde:
Grøn griseglæde i blomstrende skovlandbrug’, Katrinelunden, Sorø: flerårige afgrøder og grise i skovlandbrug
Den danske jungle på Djurs’, Permakulturhaven Myrrhis, Djurs: dyrkning af flerårige grøntsager, vilde planter
Ænder, katte og falken beskytter planterne’, Westergaards Planteskole, Kerteminde: det spiselige landskab

Fem workshops og kurser afholdt i Permakulturhaven Myrrhis med samlet deltagelse af 87 personer

Presse
• Kronik i Politiken d. 23. nov. 2020: Svaret er derude hvor svalerne vender
• Artikel Politiken Mad d. 24. sep. 2020: Bønderne: Karoline og Tycho
• Børsen Bæredygtigt: Interview med kok Claus Udengaard om brugen af flerårige grøntsager i kantiner landet over. Afventer d.d. publicering.

Offentlige arrangementer
’Åbent Hus’-arrangementer udskudt pga. Covid-19

PORTRÆT AF PROJEKTLOKALITETERNE

Her kan du læse om og se vores foreløbige aktiviteter og resultater fra 2020, 2021 og 2022.


DELLEVERANCER 2020


DELLEVERANCER 2021


DELLEVERANCER 2022

Projektet er støttet med midler fra